Idé

Makkerthon er lavet som en udfordring, der handler om at gøre en god gerning hver dag i 20 dage. Den konkrete digitale løsning er en mobil applikation, der organiserer og visualiserer udfordringen på en enkel og lettilgængelig måde. Deltagerne skal kunne se og udføre en ny udfordring hver dag. Og de kan så vælge at dokumentere og dele deres oplevelser med at løse udfordringen i et forum i app’en, hvor de også kan se og give positiv respons på andres opslag.

Tre forslag til udfordringer:

  • Hold døren for en ven/fremmed
  • Del dit smil med 10 fremmede
  • Skriv en sød note og giv den til en ven

Makkerthon er tiltænkt som et alternativ til digital mobning. Hele fundamentet for konceptet er baseret på venlighed og gode gerninger, hvorfor normen for digital opførsel inde på app’en skal afspejle dette. Det er altså ikke vores fokus at henvende os direkte til dem, der udøver digital mobning, men nærmere at skabe et trygt rum, hvor mobbeofre og dem der er imod mobning, kan mødes og støtte hinanden i at gøre gode gerninger.

Scenarie:

MAKKERTHON scenarie

Målgruppe

Eksisterende forskning på området har vist, at digital mobning særligt er et problem i alderen 13-17 år, som vil være løsningens primære målgruppe.

Sådan vil vi udbrede løsningen

Vi vil undersøge mulige samarbejdspartnere og tage kontakt til folkeskoler, som vil kunne introducere konceptet for eleverne.

Konceptet vil desuden drage fordel af at blive markedsført via en landsdækkende kampagne.

Mock up af endelig løsning: