Idé

SAMSPIL er en app, der har til formål at skabe refleksion og diskussion om online hadegrupper i udskolingens og ungdomsuddannelsernes klasselokaler. Hver 5. teenager er medlem af mindst én hadegruppe online, derfor ønsker vi at addressere problemet blandt de unge selv. I disse hadegrupper findes der isolerede sociale normer for, hvad acceptabel adfærd er. Disse normer vil vi udfordre ved at give teenagerne mulighed for, i fællesskab med deres klasse, at reflektere og diskutere over konkrete dilemmaer/eksempler fra hadegrupper.

Appen skal bruges som redskab i undervisningen, hvor eleverne skal erklære sig enige eller uenige i forskellige dilemmaer. Når eleven har besvaret et dilemma, vil alle blive præsenteret for fordelingen af besvarelserne i klassen, samt en række spørgsmål, der skal lægge op til en klassediskussion om emnet. Formålet er, at eleverne i fællesskab skal danne deres egne normer for, hvordan man bør opføre sig i online grupper.

Målgruppe

Målgruppen for appen er teenagere i udskolingen samt studerende på ungdomsuddannelser, da det er dem, vi ønsker at give en base for at agere i online grupper.

Sådan vil vi udbrede løsningen

Vi ønsker, at eleverne kan trække på de refleksioner og vinkler på dilemmaerne, som kommer frem i klassediskussionerne, når de fremover færdes i online grupper. Appen vil også fungere som redskab for underviseren, da den tilbyder et grundlag for at facilitere en diskussion i klassen. Underviseren er også central i at udbrede løsningen, da de har en god indgangsvinkel til landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Endvidere stræbes der efter at samarbejde med organisationer såsom Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet. Dette grundet deres fokus på unges online adfærd.

Mockups af app’en