Idé

Vi ønsker at stoppe deling af nøgenbilleder online. Det vil vi gøre ved en oplysningskampagne, så flere bliver opmærksomme på problematikken.  Løsningen skal fungere som en reklame på de sociale medier.

Målgruppe

Målgruppen er unge på de sociale medier.

Sådan vil vi udbrede løsningen

Vi vil udbrede reklamen på de sociale medier, hvor vi bedst muligt kan ramme målgruppen.  Det kan fx være i form af en reklame, der vises på YouTube inden hver video og/eller på Facebook.