Idé

Før i tiden var mobning begrænset til at finde sted i den fysiske kontekst. I takt med digitaliseringen har mobning spredt sig til internettet, hvilket eliminerer hjemmet som hellested. En undersøgelse af Tryg Fonden & Børns Vilkår viser, at hver 6. skoleelev bliver mobbet på nettet, samt at digital mobning blandt unge foregår særligt Facebook.

Konceptet ThinkTwice lægger særligt vægt på at forebygge krænkende indhold i meddelelser, som kan medføre til psykisk vold. ThinkTwice har til formål at gøre afsenderen, en potentiel mobber, opmærksom på, at den besked, som er ved at blive skrevet, indeholder krænkende indhold, inden beskeden er afsendt. Konceptet er udformet som et plugin til Facebook’s chat Messenger, hvor en algoritme analyserer indholdet i en meddelelse og kategoriserer indholdet i forhold til graden af krænkende sprogbrug. Kategoriseres indholdet som værende krænkende, ændres send-knappens farve fra blå til rød. Vælger afsenderen at sende en meddelelse, som er i den røde kategori, vil en alert-boks komme frem på skærmen. I denne vil afsenderen skulle bekræfte valget om at afsende meddelelsen, selvom denne er krænkende. Såfremt afsenderen fortsat ønsker at sende, vil meddelelsen først kunne afsendes to timer derefter.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 13-16  år (7.-9. klasse).

Sådan vil vi udbrede løsningen

Alle landets skoler får information om dette plugin. Forældre og lærere skal sammen beslutte om dette er noget, der skal installeres blandt klassens elever. Løsningen tilstræber at forebygge mobning gennem fælles refleksion om, hvordan man snakker til hinanden og opfører sig, eksempelvis under klassens time. Læreren kan ikke se beskederne, men har mulighed for at se en statistik over hyppigheden af røde beskeder.

Mockups af ThinkTwice