Idé

You’ve been #lovehacked-kampagnen skal sætte fokus på den hårde tone, der anvendes på sociale medier og har til formål at ændre den til en mere positiv.

#lovehacked er et Facebook plug-in, der oversætter hadefulde sætninger til søde. Hvis folk skriver hadefulde kommentarer, kan man anmelde dem – altså ‘lovehacke’ dem. Derefter vil den hadefulde kommentar fremstå i en venligere tone.

For at skabe opmærksomhed på kampagnen og den hårde tone, vil det være muligt både at lovehacke online og offline. Den offline lovehacking foregår ved brug af love tape, som brugeren kan sætte på hadske ord fx i bybilledet eller på toiletgraffiti – og derefter dele et billede af det på sociale medier via #lovehacked.

Målgruppe

Målgruppen er unge mellem 13-30 år. Vi har valgt en bred tilgang til emnet #hackhadet, hvorfor vi ikke har indsnævret målgruppen yderligere. Vores løsning indeholder flere delelementer, som målgruppen frit kan vælge til og fra imellem, så de kan deltage i kampagnen på egne præmisser.

Sådan vil vi udbrede løsningen

Vi ønsker at udbrede kampagnen ved hjælp af en kampagnevideo på sociale medier, som skal skabe opmærksomhed på kampagnen og dens muligheder for både online og offline lovehacking.

Brugeren er medskaber og megafon for kampagnen. Ved brug af hashtagget #lovehacked vil budskabet og brugernes egne billeder/videoer blive spredt viralt.

Mockups af hjemmeside, logo og facebook-side